OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

Darujte 2 percentá

 

Chránené bývanie a chránené dielne

    Hviezdoslavova 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37830945

Právna forma: Občianske združenie ( 701 – združenie )


   Chránené bývanie a chránené dielne (skratka OZ CHRABYD) je celoslovenská nezisková organizácia, ktorá od roku 2002 združuje telesne a mentálne postihnutých občanov, ich príbuzných a priateľov. Hlavným cieľom je poskytovať sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb rodinného typu a budovať ich ako malokapacitné zariadenia, ktoré nazývame Betonika podľa vzácnej liečivej rastliny (Betonika lekárska). Pri nich vytvárame podmienky  aj na prácu v chránených dielňach alebo chránených pracovných miestach. V januári 2003 sme vo Vígľaši  - Pstruši, okres Detva, otvorili prvú prevádzku Betonika Pstruša – chránené bývanie a domov sociálnych služieb, v ktorom je v súčasnosti umiestnených 16 ľudí so zdravotným postihnutím.

Na základe dopytu po našich sociálnych službách sme vo februári 2006 otvorili druhé zariadenie Betonika Priechod, okres Banská Bystrica, kde žije celkom 21 klientov. V meste Banská Bystrica - Senica má svoju prevádzku  INTEGRA – chránené dielne, n. o., kde aktuálne  pracuje 12 ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou, vrátane klientov Betoniky Priechod. Zároveň je možné v chránenej dielni  vykonávať pracovnú terapiu  klientov OZ CHRABYD a to podľa ich zdravotných a mentálnych schopností.

Nakoľko sa permanentne znižujú priame finančné dotácie z verejných zdrojov aj v oblasti sociálnych služieb, prosíme Vás o podporu vo forme asignácie daní (2 %). Takto získané finančné prostriedky využijeme na ďalší rozvoj zariadení Betonika Pstruša (oprava strechy, zateplenie budovy) a Betonika Priechod (rekonštrukcia izieb, zateplenie budovy).

Svojím príspevkom napomôžete ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných a budete sa podieľať na zvyšovaní ich kvality života, za čo vopred ďakujeme.

 

Postup pri darovaní 2 % (3%) dane:

1/ zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a teda si sám nerobí daňové  priznanie (nemá iné príjmy len u zamestnávateľa ) dá si potvrdiť u zamestnávateľa formulár Potvrdenie a vyplní VYHLÁSENIE. Potom je potrebné obidva dokumenty (formulár, VYHLÁSENIE) odniesť na príslušný daňový úrad, alebo to uskutoční váš zamestnávateľ. Je aj možnosť, že to urobíme my, v takom prípade volajte na niektoré nižšie uvedené číslo.

2/ ak si dávate vypracovať daňové priznanie (alebo si robíte sami) vyplníte príslušné „kolonky vo vašom daňovom priznaní“ priamo podľa našich údajov uvedených o OZ CHRABYD vo VYHLÁSENÍ

3/ právnické osoby takisto vyplnia Vyhlásenie (v daňovom priznaní)

!!! Vy, ktorí ste našimi dobrovoľníkmi a venovali ste nám aj v roku 2012 viac ako 40 hodín vašej dobrovoľníckej práce (od manuálnych a odborných prác až po projektovú činnosť), môžete sa rozhodnúť, že pre OZ CHRABYD odvediete až 3%. V takom prípade vám doručíme Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a to bude súčasťou vášho daňového priznania. Potvrdenie priložíte k daňovému priznaniu ako prílohu, alebo priložíte k formuláru a VYHLÁSENIU.

V prílohe poskytujeme: formulár pre zamestnanca, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a VYHLÁSENIE.

 

S úctou za všetkých našich klientov:

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. - dobrovoľníčka OZ CHRABYD (0903 540 055)

Mgr. Martina Krupová – riaditeľka Betonika Pstruša (0917 941 907)

Ing. Karin Strhárska- riaditeľka Betonika Priechod (0911 980 212)

Prílohy:
SúborPopisVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Poďakovanie.doc)Poďakovanie.doc 27 Kb
Stiahnuť tento súbor (Potvrdenie od organizácie.doc)Potvrdenie od organizácie.doc 36 Kb
Stiahnuť tento súbor (Potvrdenie od prijímateľa.doc)Potvrdenie od prijímateľa.doc 35 Kb
Stiahnuť tento súbor (Potvrdenie.pdf)Potvrdenie.pdf 34 Kb
Stiahnuť tento súbor (Vyhlásenie.doc)Vyhlásenie.doc 43 Kb