OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

Kapacita a priestory

     Sociálna služba sa poskytuje v prízemnej bezbariérovo upravenej budove bývalého kultúrneho domu, ktorý predala k dispozícii na sociálne účely obec Vígľaš. Budova prešla rozsiahlou rekonštrukciou z financií OZ CHRABYD. 

 

 

    Kapacita ubytovania v zariadení Betonika Pstruša je 22 klientov pre celoročný pobyt. Klienti sú ubytovaní v dvojlôžkových izbách, ktoré sú vybavené podľa príslušných štandardov a podľa vlastného záujmu klientov. Výber spolubývajúceho je na rozhodnutí klientov. 

 

 

    Klienti môžu počas dňa využívať spoločenské priestory na pracovnú terapiu, obývačkovú miestnosť na oddych a jedáleň.

 

 

   

 

    Okolie zariadenia je upravené pre bezpečný pohyb klientov a pre príjemné trávenie voľného času. Klienti si v záhradke v areáli zariadenia dopestujú zeleninu. V areály majú klienti k dispozícii altánok s grilom, ktorý sa využíva najmä v jarných a letnýcb mesiacoch na rôzne posedenia.