OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

KUCHYNKA PRE KLIENTOV BETONIKA PSTRUŠA

   

 

Jedným z našich cieľov je dosiahnuť samostatnosť klientov Betonika Pstruša, hlavne tých, ktorí sú umiestnení v zariadení podporovaného bývania. Aj preto sme zariadili kuchynku, kde si môžu klienti pripravovať jednoduché jedlá.