OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

24. júna 2014: PREDNÁŠKA O ZDRAVEJ VÝŽIVE A O CHOROBE DIABETES MELLITUS

 Do nášho zariadenia sociálnych služieb prišiel urobiť prednášku o zdravej výžive a chorobe Diabetes mellitus prezident Zväzu diabetikov SR Ing. Jozef Borovka...

 

 


 

         Prednáška bola určená pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, niektorých klientov a obyvateľov obce Vígľaš Pstruša. 

 


 

  

 

         

 

         Všetci zúčastnení si mali možnosť nechať zmerať hladinu cukru v krvi pracovníčkami zväzu diabetikov. 

 


 

      

 

         

 

          Po prednáške sa rozprúdila diskusia na rôzne témy ohľadne zdravej výživy a starostlivosti o klientov s diagnózou diabetes.