OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

8. júla 2014: SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVOZREKONŠTRUOVANÉHO ZARIADENIA

  V mesiaci júl sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novozrekonštruovaného zariadenia sociálnych služieb Betonika Pstruša...

 Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie vzácni hostia: predstavitelia miestnej samosprávy, konatelia firmy Purstav KB, s.r.o, ktorá samotnú rekonštrukciu zrealizovala, členovia výkonného výboru OZ CHRABYD, odborná lekárka, ktorá so zariadením spolupracuje dlhé roky, riaditeľka spolupracujúcich zariadení sociálnych služieb, sponzori, zamestnanci a klienti ZSS.

 

       

 

 

 

 


         Po slávnostných príhovoroch hostí sa slova ujali naši klienti so svojim programom pripraveným pre túto príležitosť. 


   

         Klienti odovzdali hosťom darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili. 
         Potom nasledovala zábava s ľudovou hudbou z Detvy.