OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

PRACOVNÁ TERAPIA V LETNOM OBDOBÍ

 ...V rámci pracovnej terapie sme pomáhali pri zaváraní pani kuchárkam.

 

  

...Čistili sme ovocie a zeleninu ktoré sa potom zavárali.

 

...

 

 

 

 

...Radi sa zapájame aj do ľahších pomocných prác v kuchyni, kde sa veľa naučíme.