OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

NAVŠTÍVILI SME GRAND HOTEL VÍGĽAŠSKÝ ZÁMOK

 20.9.2014 v nedeľné popoludnie sme všetci spolu navštívili novozrekonštruovaný Vígľašský zámok.

Za doprovodu  pána sprievodcu sme sa poprechádzali po krásnom zámku. Videli rytierske odevy, dozvedeli sme sa o panovníkoch, ktorý kedysi bývali na Vígľašskom zámku: 

  


Prešli sme sa po hradbách a nádvorí: