OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

TLAČENIE KAPUSTY

 V mesiaci november...

 

 

...sme si spoločne s pani kuchárkou natlačili kapustu do suda. 

 

 

 

Pani kuchárke pomáhal klient podporovaného bývania.

 

 

 

Všetci sa tešíme na dobrú kapustičku :-)