OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

24. NOVEMBER 2014

 

Študenti EF UMB v Banskej Bystrici v rámci exkurzie navštívili naše zariadenie sociálnych služieb...

Oboznámili sa s chodom ako aj s financovaním zariadenia

 

Pozreli si priestory zariadenia a tiež výrobky našich klientov.

 

Niektorí si aj zakúpili naše výrobky.