OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

DECEMBER 2014

  06.12.2014 V spolupráci s Centrom voľného času v Detve... 

 

...sme zorganizovali Mikuláša, ktorý k nám zavítal s čertom, anjelom a s balíčkami. Klienti sa predstavili s programom, ktorý si nacvičovali 

 

a keďže sa Mikulášovi veľmi páčil, tak všetci dostali balíčky.