OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

STROM ŽIVOTA V SPOLOČENSKEJ MIESTNOSTI

 V rámci pracovnej terapie nám náš klient Paľko...

 

...na stenu namaľoval strom života a my sme si tam na znak veľkej rodiny Betoniky spravili odtlačky svojich dlaní.   

Pri tejto činnosti vládla dobrá nálada