VO VÍGĽAŠSKOM OBČASNÍKU

 Napísali o nás...


Niekoľko krát do roka sa prezentujeme v obecných novinách, kde priebežne informujeme obyvateľov obce Vígľaš a Pstruša o Našom živote.