OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

MESIAC MAREC 2015

 Medzinárodný deň žien...

...Aj my sme oslávili sviatok všetkých žien. S pani riaditeľkou a sociálnymi pracovníčkami sme si posedeli na kávičke a výbornej palacinke u Našich blízkych susedov v Masarykovom dvore.


 

 

Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu Masarykovho dvora za sponzorský dar vo forme výbornej palacinky :-)