OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

APRÍL 2015

 Počasie nám začalo priať, 

 

...tak sme si začali svojpomocne v rámci pracovnej terapie upravovať okolie Nášho zariadenia.

  

 

Tešíme sa z dobre vykonanenej práce a skrášlení Nášho domova.  

  


Začali sme si opracúvať našu záhradku, aby bola pripravená na sadenie.