TLAČÍME KAPUSTU

 Svojpomocne sme si aj tento rok... 

 

natlačili kapustu do súdka. Aktívne pri tejto činnosti pomáhal klient ZPB.