rok 2016: INTERNÉ VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

 Záchranárka RZP vyškolila personál zariadenia Betonika Pstruša 

 

...ako poskytnúť prvú predlekársku pomoc