OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

MDŽ v Grand Hotel VÍGĽAŠ

 Vedenie Grand Hotela Vígľaš si pre naše klientky...

 

...pri príležitosti MDŽ, pripravilo posedenie pri koláčiku a káve. 

 

Vychutnali sme si nádherné prostredie reštaurácie. 

 

 Symbolicky sme si na zdravie pripili vodou.

 

 


Za krásne pohostenie ďakujeme vedeniu zámku.