OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

APRÍL - MÁJ 2016

 

 Skrášľujeme si okolie zariadenia...

 

Rozhodli sme sa urobiť si popri budove plotík z pneumatík. Pomáhali všetci chlapi, ktorí najskôr vykopali jamy. 

 

 

 

Následne sme povkladali pneumatiky a zasypali ich. 

 

 

Na dvore sme si vybetónovali chodník, ktorý uľahčí pohyb do budovy aj imobilným klientom.

 

 

 

 

 Klienti boli veľmi snaživí, a preto sme ich pochválili a sladko odmenili.