OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

Články

Terapie

 
TERAPIE:

                 V rámci činnosti s klientmi v našom zariadení využívame prvky ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie a reminscenčnej (spomienkovej) terapie. 


                                                                 Muzikoterapia

klienti 001        klienti 045

 

 

klienti 072

 

 

 

karneval 2013_046

 

Folklórne predstavenie detí zo ZŠ Ľubietová 

 

Hudobný program_detí_ZŠ_Lubietová_v_zariadení

  

   Ergoterapia


      
               V zariadení sa činnosti klientov prispôsobujú vypracovanému programu dňa počnúc 7.30hod.raňajkami , telesnou rozcvičkou, výchovno-vzdelávacou činnosťou, osobným voľnom, vychádzkami do prírody a končiac 22.00 hod. nočným pokojom.  Záujmová činnosť klientov nie je realizovaná formou krúžkov, ale je zameraná a prispôsobená individuálnym záujmom a požiadavkám klientov.

                  Klienti sa venujú najmä pracovným činnostiam ako je háčkovanie, vyšívanie, pomocné práce v kuchyni, pomoc pri výmene posteľného prádla a skladaní prádla, pomoc na záhrade, starostlivosť o svoje izby,výpomoc pri vysávaní izieb, zalievanie kvetov a pod.


  

                     jánsky guláš                                  Venujú sa aj výtvarným činnostiam – maľovanie obrázkov, modelovanie, práca s papierom, vystrihovanie, turisticko-športovým činnostiam ako sú turistické výlety, športové aktivity, ranné rozcvičky, prechádzky po okolí a kultúrnym činnostiam, ktoré súvisia s návštevou kina, divadla, či rôznych obecných slávností,jarmoku či  návšteva rôznych kúpalísk v okolí .


Expozícia Ferdinanda Coburga


P3141701Výlet na Prednú Horu

P3141727


Rekreačný areál PH


P3141766Vianočný večierok- darčeky pre klientovdarčeky pre_klientov


klienti 054

 

vianoce 051