OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

Články

Kapacita a priestory

 

                Sociálne služby sa poskytujú na prízemí v trojpodlažnom objekte bývalej ZŠ zrekonštruovanej a upravenej na tieto účely . Pre telesne postihnutých klientov je vybudovaný bezbariérový prístup. Okolie budovy je upravené na rôzne športové aktivity, oddychové aktivity a na uskutočnenie pracovnej terapie slúžia priestory záhrady.               

    

 

 

    

              Bezbariérový vstup do zariadenia

                                      
  
                           

                   

      Betonika zariadenie_046           

     

    
 

               V zariadení Betonika Priechod  je  poskytovaná 24 – hodinová služba nad klientmi, ktorú  vykonávajú  opatrovateľky , pričom jedna z nich je vedúca opatrovateliek. Na príprave  pracovnej  terapie a výchovno-vzdelávacích procesov sa spoločne podieľajú sociálny pracovník a inštruktor sociálnej rehabilitácie. Z dôvodu rozšírenia kapacity zariadenia a skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb boli  vytvorené jednoposteľové izby a dvojposteľové izby a  došlo k zvýšeniu kapacity  na 20 lôžok.


         Spoločenská miestnosť

             

spoločenská miestnosť_nová

         

 

Divadelné predstavenie

 

predstavenie 2016

 

Sledovanie spoločného filmu

 

pozeranie spoloč.filmu

 

     Výhľad z terasy

 

            výhľad z_terasy  

 

 

                  Klienti sú ubytovaní v izbách  po jednom, resp. po dvoch s ohľadom na ich diagnózu a sociabilitu. Pre klientov je vypracovaný denný režim, ktorý zohľadňuje voľný pohyb klientov mimo zariadenia Betonika Priechod pod dohľadom personálu, príp. samostatne, ak to dovoľuje ich zdravotný stav. Klienti sa podieľajú na tvorbe jedálnych lístkov, za ktoré vypracovanie a schvaľovanie je zodpovedná kuchárka zariadenia. 


Oddychová časť

   

Betonika zariadenie_044    

            Betonika zariadenie_018        Naše  práce:              karneval 005    

 

                   Pre zamestnancov je vybavená oddychová miestnosť slúžiaca na prezliekanie a oddych. Schválené prevádzkové poriadky ubytovacej a stravovacej časti upravujú zásady a podmienky prevádzkovania zariadenia, vrátane opatrení na ochranu zdravia klientov a zamestnancov. 

 

                                            Jedáleň

 

karneval 2013 102             

          Izby sú vybavené potrebným vnútorným zariadením  - posteľ, skriňa, stolička, nočný stolík, polička, nádoba na odpadky, štyri izby sú vybavené aj  umývadlom, jedna izba aj sociálnym zariadením. Vykurovanie  je ústredné na pevné palivo s ohrevom teplej vody a kombinované vykurovaním s  plynom.


                                    Izby pre seniorov                                                                  Izby pre klientov DSS


                    Betonika zariadenie_008                      klienti 012