OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

Donori a sponzori

 

Bez donorov a sponzorov si ani nevieme predstaviť rozvoj združenia, osobitne kvalitné poskytovanie sociálnych služieb v našich prevádzkach Betonika Pstruša a Betonika Priechod.

 

Pomoc donorov je rôzna, ojedinele finančná, najčastejšie v podobe rôznych služieb a výrobkov, ktoré nám poskytujú pri viacerých príležitostiach.

 

K najznámejším donorom, ktorým sa aj prostredníctvom tejto stránky chceme v mene našich klientov úprimne poďakovať, patria:

 

 • tradične rodiny členov výkonného výboru (najčastejšie pomáhajú pri získavaní nábytku do zariadení, pri pomocných prácach, tvorbe projektov, za ktoré by sme inak museli platiť, finančnými darmi, darmi pre klientov pod vianočný stromček a pod.)

 • rodinní príslušníci niektorých klientov (rodina Pivková a rodina Rúžková, ktorí celoročne pomáhajú klientom Betonika Pstruša)

 • podporovatelia združenia (doc. Ing. Ľubica Babicová, CSc., rodina Ing. Jany Štrangfeldovej, PhD., Ing. Katarína Jakab, PhD., ......

 • obec Vígľaš pre klientov v Betonika Pstruša (darčeky pod vianočný stromček)

 • kňazi z Priechodu pre klientov Betonika Priechod

 

 

      Pre obidve zariadenia sociálnych služieb každoročne pomáhajú:

 

 • firma MB Fashon Ing. Miriam Blažkovej (pravidelne daruje pre klientov Betoník ošatenie)

 • firma Winner p. KukováBanská Štiavnica (každoročne darujú ponožky pre klientov pod vianočný stromček)

 • firma Svetro s.r.o. Banská Štiavnica (každoročne darujú svetre a iné úpletové oblečenie pre klientov pod vianočný stromček)

 • Fluer de Sante – Ing. Liptáková (kozmetické darčeky, rôzne výrobky na pracovnú terapiu – gorálky)

 

 

      Klientom Betonika Pstruša pomáhajú:


 • Nadežda Pivková - matka našej klienky 

 • Grand hotel Vígľaš

 • Emil Krajčík s.r.o - Senica

 • Masarykov dvor - Pstruša

 • BERTO s.r.o. - Vysoká pri Morave

 • Nadácia Orange - Bratislava

 • Mäspoma - Zvolen

 • DRU s.r.o. - Zvolen

 • Gastrospol s.r.o. - Detva

 • ING - Bratislava

 • Avon

 • Oriflame

 • Nadácia ESET Bratislava - venovala zariadeniu sociálnych služieb Betonika Pstruša PC - deskotop DELL Inspiron 5348 AIO v hodnote 728,42 EUR