OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

OZ Chrabyd

Chránené bývanie a chránené dielne

 

IČO: 37830945

adresa: Hviezdoslavova 11, 974 01 Banská Bystrica

bankové spojenie: SK98 0900 0000 0003 0241 1550

 

Meno Pozícia
Prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. OZ CHRABYD - prezidentka
Terézia Dudášová Betonika Priechod - riaditeľka